Chiến thuật

AStropop

Tương tự như game bắn ruối nhưng hình ánh sinh dông hơn có dung lượng 7,8MB .Tải game tại đây:AstroPop

AstroPop
AstroPop

AstroPop Deluxe có phong cách chơi khá giống với Dynomite ( bắn trứng )

Sưu tầm

Sưu tầm

Post Comment

*