Trò chơi bắt đầu sau khi một cuộc khủng hoảng khủng khiếp đã xảy đến với các cư dân của Islandshire : nhà cửa của họ đã bị cuốn trôi trong một cơn mưa như trút nước

Bạn sẽ vào vai một đầu bếp bậc thầy về món bánh pizza. Trong một ngày đẹp trời nọ, bạn…

Pizza yêu đoàn kết lại! Đó là thời gian để trở về trang trại để tạo ra thức ăn ưa…