Nội dung game nói về những chú chim đã thoát khỏi mặt đất để bay vào không gian vũ trụ, tuy nhiên chúng vẫn không thể nào tránh khỏi những chú lợn sử dụng tàu không gian ăn cắp trứng chim.

365 Puzzle Club-trò chơi đố mới nhất của nó. Trên thực tế, bạn cần phải trò chơi puzzle, như Puzzle…