Khi đến với game Pizza Frenry, bạn sẽ được đảm nhận của một người giao bánh. Mới nhìn sơ qua các màn chơi của game thì thấy được cách chơi tương đối đơn giản là giao bánh rồi nhận tiền, nhưng khi bước vào màn chơi thì bạn mới cảm thấy được mức độ khó của game. Không chỉ là lấy bánh mang đi, bạn cần phải lựa chọn dung theo yêu cầu của người dùng và giao hàng trong thời gian sớm nhất.