Thành Rome (La Mã) với hơn 2800 năm lịch sử, được tôn vinh là ~thành phố vĩnh hằng~. Trong game, bạn sẽ xử dụng kỹ năng giải đố của mình để xây dựng thành phố này.

Thành Rome (La Mã) với hơn 2800 năm lịch sử, được tôn vinh là ~thành phố vĩnh hằng~. Trong game, bạn sẽ xử dụng kỹ năng giải đố của mình để xây dựng thành phố này.