Spandex Force là một game đòi hỏi người chơi phải có đầu óc tinh tế cùng với một chút kiến nhẫn để vượt qua những yêu cầu khắt khe

Trò chơi Spandex Force thử thách người chơi tập luyện để trở thành một anh hùng thực thụ. Mỗi một “cửa” chơi được mở ra là một mảnh ghép của một bức tranh