Trong một vương quốc cổ xưa, có một chàng hiệp sĩ mang tên Baldric đang thầm yêu một cô công chúa xinh đẹp, và cô ấy cũng đang thầm mến phục vị hiệp sĩ anh hùng này. Mối tình đã đến tai nhà vua, và ông đã tìm cách chia rẽ họ bằng cách giao một nhiệm vụ vô cùng khắc nghiệt cho chàng hiệp sĩ, bắt chàng phải vào một vùng đất nguy hiểm để tìm kiếm và khôi phục viên đá của rồng