365 Puzzle Club-trò chơi đố mới nhất của nó. Trên thực tế, bạn cần phải trò chơi puzzle, như Puzzle…

Bạn sẽ vào vai một đầu bếp bậc thầy về món bánh pizza. Trong một ngày đẹp trời nọ, bạn…

Kỳ này  giới thiệu một game bowling khác, phần đồ hoa cũng dạng 3 D nhưng dẹp hơn nhiều và…