Game thuộc thể loại xếp cặp ba hình (match-3) rất quen thuộc và dễ chơi. Nhiệm vụ của bạn là vượt qua các màn chơi xếp cặp và thu được một số tiền nhất định sau mỗi màn, dùng tiền vào việc trang hoàng bể cá