Luxor -Bắn bi:Với phiên bản 2 của dòng game Luxor, các nhà sản xuất game đã đưa vào game hàng…